Plattegrond 18 holes par 72 baan

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Van 9 naar 18 holes...Uitbreiding_van_de_golfbaan_naar_18_holes.jpg

Vanaf januari 2014 is het nieuwe deel van de golfbaan geopend. De nieuwe holes hebben veel reliëf, wat spelen afwisselend en uitdagend maakt. Het afslagpunt van hole 14, op 6 meter hoogte is spectaculair, met een weids uitzicht over de Texelse duinen. 
Ook de driving range op De Texelse vernieuwd.

 

Alan Rijks

De langgekoesterde wens om De Texelse uit te breiden naar 18-holes bleek niet eenvoudig te realiseren. De aangrenzende grond was agrarisch bestemd en dat moest via een langdurige procedure worden aangepast. Bovendien moest exploitatiemaatschappij De Krim grond uitruilen en extra terrein aankopen voor de uitbreiding richting het duingebied. Baanarchitect Alan Rijks en landschapsarchitect van Aalderen, die ook de eerste negen holes ontwierpen, stonden voor de uitdaging om het productiegrasland en de bollengrond om te toveren tot een aantrekkelijke, uitdagende golfbaan. Toch kwam onlangs het groene licht en konden de voorbereidingen starten.

 

Utopia

De uitbreiding moest aansluiten op de eerste negen holes, waarin duinen en waterpartijen voor uitdaging zorgen. Om kunstmatige duinen te kunnen creëren, is een aanzienlijke hoeveelheid grond nodig. De helft, ongeveer 70.000 kubieke meter, is afkomstig vanaf natuurgebied Utopia, aan de Waddendijk. Daar werd grasland afgegraven en een binnendijkse kwelder gerealiseerd met kreekjes, waterpartijen en broedeilandjes. De samenstelling van de overtollige grond is zeer geschikt voor de uitbreiding van de golfbaan. De nieuwe holes worden gesitueerd tussen de bestaande baan en het Nationaal Park Duinen van Texel, waar ondermeer de zeldzame velduil en de beschermde noordse woelmuis leven. Door de omvorming van gras- en bollenland tot duingolfbaan nemen de natuurwaarden van het gebied fors toe.

Water speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de 18-holesbaan. Rond het terrein komen duinmeertjes en De Texelse krijgt een eigen zoetwaterberging. Bij het nieuwe gedeelte van de baan wordt een natuurlijk waterreservoir gecreëerd, waarmee de greens bewaterd kunnen worden.

 

Linkscourse

De Texelse is een linkscoursebaan, die vaak wordt vergeleken met de traditionele banen in Schotland en Ierland. De altijd aanwezige wind zorgt voor een extra moeilijkheidsfactor en maakt de baan onvoorspelbaar en daardoor extra aantrekkelijk. De uitbreiding is een belangrijke stap in het streven om van De Texelse een openbare, 18-holes linkscourse van hoog niveau te maken. De uitbreiding is nu afgerond en de nieuwe negen holes bespeelbaar!

Hergebruik van hemelwater in een waterbuffer van wel 15.000 m3luchfoto-2013---2.jpg 

Met de aanleg van de tweede 9 holes was goed watermanagement voor onderhoud essentieel. Niet alleen voor de golfbaan maar ook tegen de verzilting van het Texelse land. Een ingenieus systeem wat overtollig hemelwater opvangt van het naastgelegen Vakantiepark De Krim, wordt middels waterpartijen en watergangen regenwater afgevloeid naar de Roggesloot. Ter hoogte van de waterberging wordt overtollig water ‘afgetapt’ en in de buffer opgeslagen. De buffer kan 15.000 m3 water opslaan.

 

Deze vorm van hergebruik van zoet water zal een positieve invloed hebben op de gehele zoetwatervoorraad op het eiland. Dit is van groot belang omdat deze zoetwatervoorraad onder druk staat van de toenemende zoutwaterdruk gerelateerd aan de stijging van de zeespiegel. Het project levert een positieve bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het eiland, waar met de name de agrarische sector mee wordt geconfronteerd.

 

De Greenkeepers van golfbaan De Texelse maken in droge periodes gebruik van de zoetwaterbuffer om de baan in optimale conditie te houden. Speciale sproeisystemen die exact de goede hoeveelheid water sproeien zorgen ervoor dat de Greens ideaal zijn voor de Golfsport.

 

De genoemde positieve invloed op de zoetwatervoorraad van Texel blijkt uit de geboden mogelijkheden door de betrokken partijen, met ter afronding van de aanleg, een ondersteunende subsidie van de Provincie Noord-Holland.

 

Lees hier meer over de aanleg van de waterbuffer (pdf).

 

PNH_RGB_pos.jpg