Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Het bestuur

De algemene ledenvergadering kiest het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de club en beschikt daarvoor over een aantal commissies.

 

Het bestuur van de golfclub bestaat uit 5 leden, te weten

  • Henk Weijschede, voorzitter
  • Martin Siebbeles, penningmeester
  • Remkje Visser, bestuurslid
  • Dick Jansen, secretaris
  • Er is momenteel een vacature voor een bestuurslid.

Klik hier voor de contactgegevens van de bestuursleden. 

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt voor 1 juli van het betreffende jaar een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Op de agenda van de vergadering staat de financiële verantwoording over het afgelopen jaar, de vaststelling van de contributie voor het komende jaar, de eventuele verkiezing of herbenoeming van bestuursleden en andere belangrijke clubaangelegenheden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de club en gebruikt daarvoor commissies.

Statuten en Huishoudelijke Reglement

 

Het bestuur heeft de statuten in 2013 gewijzigd en vastgesteld:

Statutenwijziging 16 december 2013.

 

Het Huishoudelijk Reglement is laatst gewijzigd op in  de ALV van 2016:

Huishoudelijk reglement De Texelse, versie 24 april 2016

De Krim
De Krim — Meer texels