Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...
Uitloggen ...

Het bestuur

De algemene ledenvergadering kiest het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de club en beschikt daarvoor over een aantal commissies.

 

Het bestuur van de golfclub bestaat uit 5 leden, te weten

  • Jan van Andel, voorzitter
  • Martin Siebbeles, penningmeester
  • Solveig Rip, vice voorzitter
  • Marja Goslinga, secretaris
  • Er is momenteel een vacature voor een bestuurslid.

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt voor 1 juli van het betreffende jaar een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Op de agenda van de vergadering staat de financiële verantwoording over het afgelopen jaar, de vaststelling van de contributie voor het komende jaar, de eventuele verkiezing of herbenoeming van bestuursleden en andere belangrijke clubaangelegenheden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de club en gebruikt daarvoor commissies.

Vergaderstukken ALV 2018

Agenda ALV 21 juni 2018 (klik hier)

Balans per 31-12-2017 (klik hier)

Resultatenrekening 2017 (klik hier)

Toelichting Resultatenrekening 2017 (klik hier)

Begroting 2019 (klik hier)

 

Het verslag van de afgelopen ALV treft u binnenkort op deze pagina aan. 

Statuten en Huishoudelijke Reglement

 

Het bestuur heeft de statuten in 2013 gewijzigd en vastgesteld:

Statutenwijziging 16 december 2013.

 

Het Huishoudelijk Reglement is laatst gewijzigd op in  de ALV van 2016:

Huishoudelijk reglement De Texelse, versie 24 april 2016

De Krim
De Krim — Meer texels