Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

De Handicartscommissie

De handicart-commissie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de buggies.

Toezicht & Beheer

Een van de taken van de handicart-commissie / club consul is toezicht op het beheer en het onderhoud van de door de Stichting Handicart ter beschikking gestelde buggies. De stichting Handicart (https://www.handicart.nl) is opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 114 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op bijna veertig banen waar geen karren van de stichting staan. Via https://www.handicart.nl/form-donate.asp kunt u zich als donateur voor de Stichting Handicart aanmelden

Verder regelt de commissie alle van belang zijnde zaken voor de stichting: inschrijving nieuwe gebruikers, administreren van gebruikersbijdragen en, als belangrijkste, fondsenwerving door het aantrekken van donateurs, giften, schenkingen, legaten en het organiseren van evenementen zoals de jaarlijkse handicart- en putt-wedstrijd (voor data, zie wedstrijdkalender).

Wedstrijden

Aan de handicart-wedstrijd kunnen alle leden van “De Texelse” met tenminste G.V.B. deelnemen. Aan de putt-wedstrijd mag iedereen meedoen. De twee besten van de handicart-wedstrijd mogen naar de regionale wedstrijd onder voorwaarde dat zij donateur zijn van de Stichting Handicart en een handicap van tenminste 36 hebben.

Informatie en aanmelden

Informatiefolders en aanmeldingsformulieren voor donateurs liggen bij de receptie van ’t Hanenhuus of zijn bij de handicart-commissie verkrijgbaar. De minimum donatie is € 11.50 per jaar; de gemiddelde landelijke donatie bedraagt € 18.25 (voor gebruikers is het landelijk gemiddelde € 45.50)

De Texelse heeft zes (6) Handicarts ter beschikking. Tevens worden ook club-carts ingezet als Handicart tegen een gereduceerd tarief indien nodig. De hoogte van dit tarief kunt u vragen bij de receptie. Op dit moment is Jo Oosterveer onze clubconsul voor de Stichting Handicart.

U kunt een pas aanvragen via https://www.handicart.nl/form-user.asp Nadat u het formulier volledig hebt ingevuld kunt u het tezamen met een recente pasfoto afgeven aan Jo Oosterveer. Hij draagt dan zorg voor de verdere verwerking.

Hij zal ook de Handicart Stichting Wedstrijd blijven organiseren. Het e-mail van Jo is detexelse@mac.com

De Krim
De Krim — Meer texels