Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

De Jeugdcommissie

Het doel van de jeugdcommissie is om de jeugd op een verantwoorde manier op te leiden tot enthousiaste golfers.
 
De coördinator van het jaarprogramma is Iwan Groothuis.
Contactgegevens en de overige commissieleden staan op de pagina: Bestuur en commissies
Doel van de jeugdcommissie

Het doel van de jeugdcommissie is om de jeugd (tot 21 jaar) op een verantwoorde manier kennis te laten maken met de golfsport en op een goede manier op te leiden tot enthousiaste golfers.

Zowel de jeugdcommissie, golfclub als de exploitant van de golfbaan onderkennen het belang van een sterke jeugdafdeling, immers jeugd is de basis voor een succesvolle toekomst. Van beide zijden is er dan ook een grote inspanning om golf op Texel laagdrempelig te maken voor iedereen die geïnteresseerd is.

De jeugdafdeling van de Texelse Golfclub is sterk groeiende. Er zijn momenteel 39 jeugdleden in de leeftijd van 6 tot 21 jaar, die actief en enthousiast deelnemen aan de vele activiteiten die de jeugdcommissie organiseert.

Zowel de exploitant van de golfbaan als de golfclub onderkennen het belang van een sterke jeugdafdeling, immers jeugd is de basis voor een succesvolle toekomst. Van beide zijden is er dan ook een grote inspanning om golf op Texel laagdrempelig te maken voor iedereen die geïnteresseerd is.

De jeugdlessen worden begeleid door een aantal enthousiaste golfpro’s die naast de algemene jeugdlessen tegen een speciaal tarief ook individuele lessen aanbieden. Naast het lesprogramma worden er regelmatig vaardigheidstrainingen gegeven door onze jeugdcoaches welke zijn opgeleid door de NGF.

De inspanning van de laatste jaren hebben niet alleen geleid tot een stijging van het aantal jeugdleden, ook de kwaliteit van de jeugd op Texel is sterk gestegen. Een aantal spelers is landelijk actief en het jeugdteam speelt momenteel in de 2e klasse in de nationale competitie.

Committed to jeugd

De Texelse jeugdafdeling is Committed to jeugd. De jeugdcommissie en jeugdpro’s van golfclub De Texelse kregen in maart 2013 in het bijzijn van het bestuur, jeugdcoaches en overige geïnteresseerden het certificaat Committed to jeugd uitgereikt door Wim Scholte namens de Commissie Jeugd van de NGF. De vertegenwoordigers van de NGF waren enthousiast over de kwaliteit van het geleverde programma en onder de indruk in welk tijdsbestek de certificering heeft plaatsgevonden.

Het programma Committed to jeugd is in het leven geroepen om golf als breedtesport te promoten en meer kinderen te stimuleren om de golfsport te beoefenen. Dit doen ze door golfverenigingen te ondersteunen bij het opstellen van een goed jeugdbeleid en het uitvoeren van een goed jeugdprogramma waarin alle belangrijke elementen zitten zoals het goed voorbereiden van lessen, duidelijke doelen, trainingsmiddagen met jeugdcoaches, wedstrijden spelen maar zeker ook het creëren van groepsgevoel en plezier.

Professionals

De Texelse jeugdafdeling heeft het geluk met de zeer gemotiveerde pro Jan van Wijk te mogen werken. Hij staat volledig achter het concept Committed to Jeugd, heeft aan zowel de cursus Committed to jeugd als Committed to Talent deelgenomen en heeft in het afgelopen jaar een duidelijke lesstructuur aangebracht in de lessen waar hij samen met pro Robbert-Jan Kleingeld duidelijke doelen nastreeft, maar zeker ook tijd maakt voor de nodige fun en gezelligheid tijdens de lessen.

Onze verwachtingen van de Pro

  • Het schrijven, ontwikkelen en uitvoeren van verschillende leertrajecten voor de jeugd
  • Het vakinhoudelijk aansturen van de jeugdcoaches
  • Het indelen in groepen van de jeugd i.s.m. de coördinator jaarprogramma
  • Het adviseren in Jeugdcommissie vergaderingen
Jeugdcoaches

Naast de pro’s en de jeugdcommissie zijn de jeugdcoaches en vrijwilligers onmisbaar. Op De Texelse zijn het afgelopen jaar 11 jeugdcoaches opgeleid waarvan allen actief. In het driemanschap les, trainen en spelen geeft de Pro les en de jeugdcoaches begeleiden trainen en spelen. De jeugdcoaches zorgen ervoor dat de jeugd op een verantwoorde manier alles kan oefenen wat ze in de lessen leren. Dit vullen ze nog aan met de niet-technische aspecten van de sport zoals etiquette in de baan, baanlessen, baanmanagement, warming up, etc..

In het budget van de jeugdcommissie is rekening gehouden met een jaarlijkse evaluatie, informatie- en instructie dag voor de jeugdcoaches. De jeugdcoaches krijgen verder ook één keer per jaar een opfriscursus van Pro Egbert Nieboer (NGF). Er is in het budget van de jeugdcommissie ook rekening gehouden met het werven en opleiden van “nieuwe” jeugdcoaches.

Faciliteiten

Clubhuis
De jeugd en hun ouders moet zich thuis kunnen voelen op de club. De jeugdcommissie, baanmanager en horeca doen er dan ook alles aan om dit te bewerkstelligen.
De jeugd mag te allen tijde gebruik maken van het clubhuis van de golfclub. Verder is er in het clubhuis een groot scherm waar de jeugd samen met de senioren kan genieten van golf- en voetbalwedstrijden. Natuurlijk zijn er ook kleurtjes en spelletjes beschikbaar.
Na de lessen en wedstrijden staat er altijd iets te drinken en wat lekkers klaar in het clubhuis.

Oefenfaciliteiten
De jeugd moet ook veilig en plezierig kunnen trainen, de jeugd kan dus vrijelijk gebruik maken van alle oefenfaciliteiten zoals de drivingrange, putting, par 3 baan en na afspraak ook van de par 72. De jeugdleden die deelnemen aan het jeugdprogramma krijgen onbeperkt gratis ballenkaarten voor op de drivingrange.

Gratis golfballen
In de hal van het clubhuis staat een kist waar de senioren hun gevonden balletjes in kunnen stoppen. Deze balletjes zijn bestemd voor de jeugdleden van de Texelse. De jeugd krijgt vervolgens regelmatig een zakje balletjes uit deze kist.

Golftassen
Jeugdleden kunnen tijdens de lessen gratis golfstokken lenen. Wanneer een jeugdlid ook buiten de lessen wil trainen is het mogelijk om een golftas te huren voor € 10,– per maand (€ 20,– borg). Voor het aanschaffen van een golftas “nieuw of tweedehands” kun je navraag doen bij de golfshop.

Golfshop
De golfshop van De Texelse heeft voor de jeugd een zeer uitgebreid assortiment waaronder golfsets in alle maten en losse stokken om je set mee compleet te maken. Natuurlijk is voor de jeugd ook een grote keus in golfkleding, schoenen, handschoenen en diverse accessoires.

Jeugd werven

Het is op Texel door het kleine achterland niet eenvoudig om nieuwe jeugdleden te werven. Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd om dit te bewerkstelligen:

  • Mogelijkheid om een vrijblijvend proefabonnement te nemen (5 lessen € 25,–)
  • Vriendjesdagen
  • Deelname aan de Sportpas, dit is een kennismakingspas voor verschillende sporten op Texel voor de jeugd uit de groepen 7 en 8 (4 proeflessen)
  • Werving jeugd via website
  • Wedstrijdverslagen en activiteiten kenbaar maken door middel van de Texelse Media
  • Verslagen op de website
Club van 100

De Club van 100 is in het leven geroepen om de jeugdafdeling van de golfclub, sterk en financieel onafhankelijk te maken.
Met de inkomsten van deze club is het voor ons mogelijk om de golfsport voor de jeugd laagdrempelig te houden en de jeugdleden de mogelijk te geven om zich optimaal te ontwikkelen.
Door een jaarlijkse donatie van € 100,– per participant kunnen wij onze doelstellingen bereiken.
Uiteraard staat hier iets tegenover! In ruil voor de donatie ontvangt de participant jaarlijks 2 greenfee’s voor Golfbaan de Texelse. Deze greenfee’s zijn onbeperkt geldig, staan niet op naam en kunnen dus ook door anderen gebruikt worden.
Ook hangt er een mooi sponsorbord in de hal van het clubgebouw, waarop de namen van de sponsoren duidelijk vermeld worden.

Rol van ouders

De jeugdcommissie vindt het belangrijk dat ouders een aantal malen per jaar beschikbaar zijn voor assisterende taken bij de uitvoering van ons jeugdbeleid, zoals het begeleiden van wedstrijden en het vervoer naar wedstrijden en uitwisselingen. Mocht u als ouder een actievere rol willen spelen, dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken aan de jeugdcommissie.

Informatie verkrijgen over de jeugd kan via  de professionals Jan van Wijk tel: 06-50217047 en/of Robbert- Jan Kleingeld tel: 06-10269863

Het mailadres van de pro’s is: jan@golfschooltexel.nl

Lid worden

Hoe je lid kunt worden of je lidmaatschap op kunt zeggen, vindt je op de pagina Lidmaatschap

De Krim
De Krim — Meer texels