Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...
Uitloggen ...

De Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verdeeld in een aantal subcommissies.

 

De wedstrijdcommissie bestaat uit:

 • Wil Homan (voorzitter)
 • Jan van Andel (secretaris)
 • Tonny van de Vis, Joke Geldorp, Tonny van Koppen, Marjan van der Ploeg en Solveig Rip (damescommissie)
 • Martin Siebbeles, Dirk Hoogendijk, Adriaan Berghauser Pont en André van der Ploeg (herencommissie)
 • Hans Bakker, Ton Hendriks, Willem Hoogendijk en Peter op de Beek (Seniorencommissie)
 • Agnes van Rijkom, Hans van Maldegem en Solveig Rip (evenementencommissie)
 • Jaap Pameijer (NGF competitie-coördinator)
 • Marijke de Beer
 • Jos Bosma
 • Herbert de Geer
 • Bianca van Pel
 • Leo Saal
 • Ingrid Schippers.
Taak van de wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, alsmede voor de organisatie van de verenigingswedstrijden en is The Committee, zoals omschreven in de golfregels.

De wedstrijdleiding is in handen van de commissie, welke zich kan laten vertegenwoordigen door daartoe door de commissie aangewezen personen. De wedstrijden zijn alleen open voor amateur-spelers. Iedere deelnemer moet zich houden aan de regels zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf club of St. Andrews en de United States Golf Association.

Daarnaast zijn de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels van de vereniging van kracht. Bij de uitvoering van vermelde taken laat de commissie zich terzijde staan door de wedstrijdleiding. De commissie treedt op conform regel 33.

De commissie stelt het wedstrijdreglement vast. De commissie beslist bij geschillen over toepassing van de golfregels, tijdens de wedstrijden, zo mogelijk na raadpleging van de regelcommissie.

Taak van de evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert jaarlijks een aantal bijzondere wedstrijden, te weten: Oranjewedstrijd op Koningsdag, een nachtwedstrijd en de Snertwedstrijd.
Voor de juiste data zie de wedstrijdkalender.

De commissie zal verder initiatieven ontplooien om de gezelligheid in het clubhuis rond de wedstrijden te stimuleren. Eén en ander is vanzelfsprekend afhankelijk van een ruime aanwezigheid van de leden en andere belangstellenden, die daartoe dan ook van harte worden uitgenodigd!

De Krim
De Krim — Meer texels