Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Aanpassingen op De Texelse lijken op handen

27 november 2019

De Texelse heeft het college van B&W plannen voorgelegd om de golfbaan aan te passen. De herstructurering bestaat er ondermeer uit dat er een nieuw clubhuis komt, op een nieuwe locatie met uitzicht op de green van hole 9 en de green van hole 18. Het clubhuis zal in principe gaan beschikken over een kelder, onder andere voor opslag, zodat de zeecontainers kunnen verdwijnen. Ook zijn er plannen ingediend om de toegangsweg aan te passen en de driving-range te verlengen. Hiertoe zullen hole 3 en 4 van de par 3 baan worden verplaatst. Ook is het de bedoeling dat het hek voor zover mogelijk rondom de driving-range verdwijnt en wordt vervangen door hoge duinen. Twee holes van de par 3 baan zullen nu komen te liggen op het opgespoten agrarische gedeelte, links van wat nu nog de huidige toegangsweg is. De agrarische gebouwen aldaar zullen worden gesloopt. Verder heeft de Texelse plannen voor een nieuwe waterpartij die aansluit op de huidige waterplas. Deze wil men gebruiken als waterberging voor de beregeningsinstallatie. Ook hier moeten drijvende zonnepanelen komen. B&W heeft op 12 november bekend gemaakt dat het in principe medewerking verleent aan het plan. De volgende stap voor golfbaan De Texelse is het indienen van een ontwerp-bestemmingsplan.


 
De Krim
De Krim — Meer texels