Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Bloem(pje), de akkerdistel

5 augustus 2020

Hoewel bijna uitgebloeid, we naderen immers zo langzaamaan alweer het najaar, zijn hier en daar in de rough langs de fairways nog wel bloeiende distels te vinden en met name de Akkerdistel (Cirsium Arvense). Voor boeren (en buitenlui?) vaak een probleem omdat deze meerjarige distel zich maar lastig laat bestrijden want de wortelstokken brengen steeds nieuwe scheuten voort. Er is zelfs een heuse Distelverordening (stammende nog van voor de eerste Wereldoorlog) waarin rechthebbenden van gronden verplicht zijn 'deze te zuiveren of te doen zuiveren van distels'. Het gaat hierbij dan niet alleen om de Akkerdistel, maar ook om de Speerdistel en de Kale Jonker. Er is zelfs een termijn aangegeven in de verordening waarin aan deze zuivering moet zijn voldaan. 

Tegenwoordig zijn de inzichten over distels sterk veranderd, want de Akkerdistel heeft ook in de natuur een functie. Dit onkruid trekt namelijk niet alleen allerlei dag- en nachtvlinders aan, maar tevens verschillende kever- en hommelsoorten. Ook de op Texel welbekende en geliefde Jac. P. Thijsse roemt de distel. In zijn boek 'Van vlinders, bloemen en vogels', rept hij over ware 'voorraadschuren' voor vogels en dieren die afhankelijk zijn van deze plant. En ook de Vlinderstichting pleitte al in 1993 voor een bijstelling van de distelverordening omdat bestrijding niet in het belang van de landbouw en de natuur zou zijn.

Een distel kan in twee jaar tijd een paar vierkante meter beslaan, maar daarvoor heeft hij wel losse, vochthoudende grond nodig op open plekken. Overigens is volgens kenners, schrijver dezes niet dus, de Akkerdistel niet lastiger te bestrijden dan Klein Hoefblad, de Akkerpaardestaart of Heermoes. 

Het is zo dat de Akkerdistel verdwijnt als de plant wordt overschaduwd, maar dan moeten ze wel met rust worden gelaten. Wroeten en trekken zijn juist een kolfje naar de hand van de distel omdat bijna altijd stukjes wortel achterblijven in de bodem. 

Veel kijkplezier tijdens het golfen!!

 

De Krim
De Krim — Meer texels