Golfbaan De Texelse is weer open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

De Gekraagde Roodstaart

20 mei 2019

Wat is dat nou? Een Gekraagde Roodstaart is een vogeltje en nog wel een die we nog nooit op onze golfbaan hebben waargenomen, maar tijdens de vogelteldag, die eens per jaar op alle golfbanen in Nederland wordt gedaan nu wel werd waargenomen.

Twee teams van 4 personen vertrokken op zaterdag 18 mei in alle vroegte om 06.00 uur onze golfbaan op. Eén team naar de eerste negen en de andere naar de tweede negen.

Beide teams hadden als leider een uitstekende vogelaar namelijk de jonge Koen Stork die nu al zijn reputatie heeft gevestigd en Erik Menkveld van Natuurmonumenten.

Wij doen deze jaarlijkse telling al 17 jaar op een rij en ook nog toen de NGF telling begon in 2000 en hiermee zijn we de meest constante vogeltelbaan van Nederland.

Het eerste uur loopt de lijst al hard op. Tegen 07.00 uur staat de teller al op 70 soorten, maar dan begint het echte werk. Soorten waarvan wij weten dat ze er wel zijn, maar zich nog niet hebben getoond worden gezocht op de plekken waar ze zich meestal ophouden.

De telling regel is dat men moet op het terrein van de golfbaan zijn en dan is horen of zien voldoende voor de telling.

Deze keer wist mevrouw Koekoek van geen ophouden en riep de gehele morgen en avond door. Koen wist al snel te melden dat ze de Roodmus hadden gespot. Die was wel eerder op de baan gezien, maar nog niet tijdens de teldag. Maar ook Erik’s team liet zich niet onbetuigd met de Fluiter en de Sperwer.

Om 08.00 had Anita’s team weer een prima ontbijt verzorgd voor de vogelaars en werd de totaal stand opgemaakt. Koen’s team toverde nog even twee vogels uit de hoed die nog nooit op de baan waren waargenomen namelijk de Grauwe Vliegenvanger en de Gekraagde Roodstaart. Echt mooi.

De stand was 81 soorten hetgeen een prima stand was en voldoende ruimte liet om een poging te wagen om het record van vorig jaar – 86 soorten – aan te vallen.

Het wilde dat er op dezelfde dag de Texelse Rydercup werd gespeeld en de meespelende ondergetekende kon dus doorgaan met vogelen naast het golfen. Als eerste werd de Torenvalk gespot op het bordje van de rode teebox op hole 14 en snel erna de Dodaars in het water tussen hole 14 en 15. Overvliegend een groep Rotganzen en toen het bericht kwam dat de Grote Bonte Specht bij Groothuis in de tuin roffels weggaf waren we op 85 soorten beland.

Er was weinig voor nodig om de vogelaars tot nog enige actie te bewegen om ten minste nog twee eruit te halen. De Buizerd, Blauwe Kiekendief, Eider, Ringmus, Vink, Sprinkhaanzanger, Spotvogel, Staartmees, Fuut, Waterhoen en Visdief waren allemaal soorten die er nog ontbraken en dus gespot konden worden.

Al snel had Lou Nijhuis de Vink te pakken. We stonden gelijk met het record van vorig jaar. Nog één op zijn minst…….. en laat dat maar over aan Lou. Hij weet waar hij de Fuut moet zoeken en na enig speurwerk jawel…. gespot. 87 Soorten en daarmee een baanrecord. Echt geweldig, maar het zet ook een uitdaging neer voor de komende jaren, want die 90 komt in zicht. Kan dat? Onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit.

De statistieken:

1 - Het gemiddelde van de Nederlandse banen is 43 soorten.

2 – De hoogste score ooit gespot op de Nederlandse banen was 88 op de Waterlandse in 2007. Een baan die overigens slechts 2 keer meegedaan heeft en na deze 88 score niet meer. Volgens de NGF organisatie waren er wel vraagtekens bij deze score.

3 – Van de 17 keer dat we meededen waren we 10 keer met de hoogste score en 6 keer 2de. Dat zegt iets over de fauna habitat van onze baan en daar mogen we best trots op zijn.

4 – Over de jaren hebben we, op de vogelteldag, 131 soorten geteld en met de soorten meegeteld buiten de vogelteldag staat de teller op 158 soorten!

Volgend jaar zijn de vogelaars weer van de partij en in de tussentijd: Geniet van de fauna pracht die de baan ons biedt!

Ed Eelman, Organisatie Vogelteldag

 

De Krim
De Krim — Meer texels