Golfbaan De Texelse is weer open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Golf en Corona

26 maart 2020

Column

Op 16 maart jl. stuurde ik (mede namens een aantal leden) aan onze voorzitter Henk Weijschede een min of meer officiële mail met het verzoek om de voorgenomen sluiting van de golfbaan te heroverwegen. Beetje gek om dat officieel te doen omdat Henk ook lid is van ons competitieteam senioren 1. In mijn mail vroeg ik het besluit in overleg met de Baan te heroverwegen omdat het naar onze mening toch mogelijk moest zijn om met inachtneming van de RIV-voorwaarden, met flights van (bijvoorbeeld)  max. twee personen de baan in te gaan na online gereserveerd te hebben. Ik zag het probleem niet. Een aantal sportartsen schreven zelfs in een gezamenlijke oproep dat het toch niet de bedoeling kon zijn dat we een nieuw gezondheidsprobleem trachten op te lossen door een bestaand probleem (gebrek aan beweging) nog erger te maken. Golfbaan Spaarnewoude schreef op zondag 15 maart nog: “de bar en het restaurant zijn dicht, maar de baan blijft uiteraard geopend”.

Het bestuur volgde echter (achteraf geheel terecht) het dwingend advies van de NGF. Op 17 maart schreef de NGF zelfs dat zij met het ministerie hadden overlegd en inmiddels was er een noodverordening van kracht geworden die sportclubs tot en met 6 april zelfs verbood open te zijn, op straffe van een boete. I rest my case. Bestuur en baan konden niet anders. Golfbaan Spaarnewoude had inmiddels ook hun site aangepast.  

Maar knagen doet het wel. Ik loop nu dagelijks een rondje rond de golfbaan (het Hazenpad) om in beweging te blijven, in plaats van over de baan zelf. Juist vanwege Corona werken we thuis en hebben we veel meer tijd. De baan ligt er vredig en verlaten bij en ik mis de gezelligheid van ‘t Hanenhuus. Er gaat een petitie “golfbanen open” rond die al meer dan 12000 keer is ondertekend, ook door vele andere Texelaren, dus ik ben niet de enige bij wie het knaagt. Overigens ondertekende mijn niet-golfende vrouw die petitie ook per direct; getrouwd zijn én samen wonen is één -, maar ruim een week in isolatie met je partner kennelijk toch een ander ding.

Cruciaal is nu wat er 6 april staat te gebeuren. Is de curve afgevlakt en worden de teugels wat gevierd? Ik lees en hoor steeds meer relativerende berichten van hoogleraren en filosofen over ‘middel en kwaal’ en dat we de economie te veel ontwrichten. Met alle respect voor allen die een naaste hebben die ziek is, of erger, hoop ik toch dat de baan weer snel opengaat. Ik weet niet wat wijsheid is, maar ik weet wel dat de muren langzaam op me afkomen en dat het leven een stuk aangenamer is als ik weer met een paar stokken en een bal over in plaats van rond de golfbaan mag wandelen. Gek toch eigenlijk, nietwaar?

Rob Maaswinkel

De Krim
De Krim — Meer texels