Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Kameleontisch dubbelgebruik

27 september 2019

Op de website van Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland staat een artikel over Golfbaan De Texelse.

Bij het loket van dit steunpunt kunnen gemeenten advies vragen op het gebied van archologie, cultuurlandschap en monumenten.
Bij Golfbaan De Texelse is gekeken naar het dubbelgebruik van 'een zonneweide op technisch water'.
De selectiecommissie geeft aan dat 'de samenwerking tussen verschillende ervaren partijen met andere expertise heeft geleid tot een logisch in het landschap ingepaste zonneweide'.

In het artikel worden onder andere de bevindingen van de selectiecommissie, het proces en de succesfactoren beschreven.

Lees het volledige artikel op de website van steunpunterfgoednh.nl

De Krim
De Krim — Meer texels