Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

NGF-ERS: OPPASSEN VOOR LOCAL RULES 2019!!

13 maart 2019

Mogelijke plaatselijke regel van toepassing; speciaal voor competitiespelers. Informeer altijd op de baan waar je te gast bent of deze local rule hier geldt!

 

Met ingang van 2019 kan het zo zijn dat een baan een plaatselijke regel hanteert wanneer je bal verloren is of out of bounds ligt. Als die regel geldt, dan hoef je niet terug naar de plaats vanwaar je geslagen hebt, maar als je gebruikt maakt van deze regel krijg je wel twee strafslagen.

Het werkt zo:

. Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt, of waar deze buiten de baan gegaan is

. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt

. Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt.

. De dropzone waar je kunt droppen en waarvandaan je kunt spelen met twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt

. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als je bal verloren is in een hindernis, of als je een provisionele bal hebt gespeeld!

Deze local rule is bedacht zodat het spel sneller kan verlopen in gevallen dat spelers geen provisionele bal spelen omdat ze vermoedden dat ze de bal gaan vinden. Teruglopen naar de oorspronkelijke plaats kost immers veel tijd! In de ogen van de regelinstanties is deze regel bedoeld voor recreatiegolfers en niet voor hogere niveaus, zoals professionals en topamateurs.

Deze en andere nieuwe regels zijn gemakkelijk terug te vinden op www.golf.nl

De Krim
De Krim — Meer texels