Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Regelvraag 36

31 december 2017

In deze winterse omstandigheden kan het voorkomen dat bij voorbeeld de bal op de green in rijp of sneeuw terechtgekomen is, of er door gehinderd wordt. Wat nu?

Zoals in de definities staat vermeld worden sneeuw en natuurijs beschouwd als tijdelijk water of losse natuurlijke voorwerken; dit ter beoordeling aan de speler.

Dauw en rijp zijn geen tijdelijk water!

Dit betekent dat je dauw en rijp niet straffeloos mag verwijderen op de green, ook al ligt het in de puttinglijn; zie D. 16-1a/3

Kleine stukjes ijs of sneeuw mag je geheel volgens de regels verwijderen (los natuurlijk voorwerp), of volgens de regels, die van toepassing zijn op tijdelijk water, ontwijken. Er zijn dus twee mogelijkheden:

 

1. IJs/sneeuw wordt gezien als los natuurlijk voorwerp: mag worden verwijderd.

Toevoeging: als de bal of balmerker beweegt bij het verwijderen van ijs/sneeuw op de green: de

bal/balmerker moet  worden teruggeplaatst.

 

2.IJs/sneeuw wordt gezien als tijdelijk water:  de bal opnemen en plaatsen op het dichtstbijzijnde

punt waar de speler geen last heeft van ijs/sneeuw. Dit kan buiten de green zijn!

De Krim
De Krim — Meer texels