Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Regelvraag 37

26 mei 2018

Tijdens de afgelopen competitie gebeurde het dat een van onze spelers zijn bal ongelukkigerwijs binnen de waterhindernis zag eindigen.

Daar aangekomen bleek de bal gelukkig nog wel speelbaar te zijn. Dus met grote omzichtigheid te werk gegaan: niet grounden en alles wat niet mag. Met een fraaie slag kwam de bal weer op de fairway en kon het spel zonder natte schoenen en strafslagen voortgezet worden.

Evenwel in het clubhuis gearriveerd wees zijn tegenstander hem er op dat hij in de backswing het struweel geraakt had.

Wat nu?

Antwoord:

Niets aan de hand! Los van het feit dat het niet erg handig is dat de tegenstander na het beeindigen van de ronde met deze opmerking kwam: je mag in de backswing het gras of laaghangende takken raken. Zie Rule 13-4 en de daar beschreven noot.

PS: in 2019 gaat er met betrekking tot de regels een en ander veranderen.

Zo heeft een waterhindernis in het vervolg een penalty area en zal het bewegen van losse

natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water niet meer bestraft worden!

Namens de R&H-commissie,  Ad Waverijn

De Krim
De Krim — Meer texels