Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Regelwijzigingen, ze zijn er weer

12 januari 2023

Een nieuw jaar en (soms) dus ook nieuwe of aangepaste golfregels. Onze zeer gewaardeerde wedstrijdcommissie heeft de wijzigingen in kaart gebracht.

  • Regel 3.3 B (4) Score bij Stroke-play, verantwoordelijkheid van de speler

Qualifying Scores. Was in 2019 bij wedstrijden met handicap-verrekening de speler nog verantwoordelijk dat de juiste handicap werd gehanteerd, sinds begin dit jaar is de commissie verantwoordelijk voor de juiste handicap en het berekenen van het aantal handicap-slagen en het bepalen van de nettoscore van de speler. 

  • Regel 4.1 A (2) Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens een ronde

Beschadigde club(s). Als een speler voor 1 januari 2023 een ronde was begonnen met 14 clubs, mocht hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler de beschadiging niet zelf heeft veroorzaakt). Vanaf nu geldt het volgende: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens een ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt is de misbruik van de club.

  •  
  • Regel 6.3 B (3)  Bal vervangen door een verkeerde bal

Voorheen kreeg de speler die zijn/haar fout niet herstelt twee strafslagen en moest de speler de hole uitspelen met de vervangende bal. Vanaf nu geldt dat een speler een strafslag krijgt als de fout niet wordt hersteld. De speler moet nog wel 'ouderwets' de hole uitspelen met de vervangende bal. 

  • Regel 11.1 B Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf; plaats van waar de bal gespeeld moet worden

Eerst ging de regel als volgt: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek. Per 1 januari is de regel aangepast: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt. 

  • Regel 14.3 B (3), 16.1 C (2), 17.1 D (2), 19.2 B en 19.3 Dropzone bij recht naar achteren ontwijken

De oude regel: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van een clublengte, niet dichter bij de hole. De nieuwe regel: Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van een clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden; de bal moet tot rust komen binnen een clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt. 

De Krim
De Krim — Hart voor Texel