Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Vogels maken De Texelse nog mooier

15 mei 2023

Op zaterdag 6 mei was de eerste dag van de Nationale Vogelweek en toen is de jaarlijkse Vogel tel-dag op vele golfbanen in Nederland gehouden. Al jaren staat Texel terecht op eenzame hoogte in Nederland. Al om 6 uur troffen een aantal vogelaars en tevens leden van de golfclub elkaar bij Restaurant 't Hanenhuus. Hetzelfde weekend was ook het birding-weekend, georganiseerd door het Vogelcentrum, dus waren er echte vogelaars aanwezig. 

De helft van de groep zocht langs de rand van hole 1 tot en met 6, de andere helft neemt hole 10 tot en met 18 langs de waterkant voor zijn rekening. Omdat het bijna windstil is, verhindert de ochtendmist het zicht op de Hanenplas waardoor een aantal steltlopers zijn gemist. In twee uur tijd, van 06.00 tot 08.00 uur, worden in totaal 77 soorten geteld; 3 meer dan vorig jaar. Het record van 107 soorten stamt uit 2008. 

Wat is er allemaal gezien en/of gehoord?

Grauwe gans, Rotgans, Bergeend, Kuifeend, Eider, Krakeend, Slobeend, Wilde eend, Pijlstaart, Zomertaling, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe reiger, Lepelaar, Fuut, Sperwer, Bruine Kiekendief, Buizerd, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Bontbekplevier, Kievit, Grutto, Rosse Grutto, Regenwulp, Wulp, Oeverloper, Tureluur, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Stern Visdief, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Gierzwaluw, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Roodborsttapuit, Tapuit, Merel, Zanglijster, Kleine karekiet, Rietzanger, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Pimpelmees, Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Groenling Putter, Kneu, Rietgors, Boompieper. Nijlgans en Fazant.

Bekijk meer flora en fauna op Golfbaan De Texelse

De Krim
De Krim — Hart voor Texel