Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Wat biedt de Texelse natuur ons op golfbaan De Texelse?

10 maart 2019

De laatste weken zie ik met enige regelmaat laagvliegend over onze holes een Blauwe Kiekendief jagen. Echt wel een bijzondere en indrukwekkende verschijning.

De Blauwe Kiekendief komt uit de familie van de havikachtigen. De Latijnse benaming is Circus Cyaneus.

Een volwassen vogel is 45 - 55 cm. groot en heeft een spanwijdte van 97 - 118 cm.

Blauwe Kiekendieven leven in open, vochtige gebieden: duinen, moerassen, akkers en graslanden.

Opvallend in alle kleden is de witte stuit, die in vlucht een duidelijk onderscheid vormt met de Bruine Kiekendief.

Op zijn menu staan kleine zoogdieren, zoals woelmuizen en konijnen, maar ook worden af en toe kleine vogels verschalkt.

Mannetjes zijn opvallend effen blauwgrijs met zwarte vleugelpunten.

De witte stuit is vooral bij vrouwtjes en jongen opvallend. Vrouwtjes en jongen zijn bruinkleurig en hebben zwarte banden over staart en ondervleugels.

De Blauwe Kiekendief jaagt laag en vaak snel boven de grond op de kiekendievenmanier: flappend, glijdend af en toe draaiend of kort biddend.

In Nederland broeden de meeste Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden en met name op Texel. Het nest bevindt zich op de grond, vaak in hoge vegetatie en bestaat uit takjes en plantenstengels. Het legsel bestaat uit 4 - 5 witte eieren.

De Blauwe Kiekendief is in Nederland een zeer schaarse broedvogel en staat daarom als gevoelig op de Nederlandse Rode lijst.

In de winter komen Scandinavische Blauwe Kiekendieven Nederland binnen om hier te overwinteren en jagen hier dan op o.a. veldmuizen.

Overigens is de Blauwe Kiekendief polygaam, net als de Bruine Kiekendief. Het mannetje kan er meerdere vrouwtjes op nahouden.

Dat het voorjaar op De Texelse zijn intrede begint te doen, moge blijken uit nu reeds bloeiende kleine tot erg kleine planten, zoals Kleine Veldkers, Klein Tas-

jeskruid, Gewone Ereprijs en het Duinviooltje. Afbeeldingen van deze prachtige plantjes kunt u met behulp van Google vinden.

Last but not least. Op 7 maart 2019 trof ik nabij de afslag van hole 11 in het gras bij water een dode, ongeveer 4 cm dikke paling, aan. Het is bekend, dat palingen zich over vochtig land weten te verplaatsen en tot wel 24 uur buiten water kunnen leven. Dit dankzij een nauwe kieuwspleet

Veel speel- en kijkplezier, Louw Nijhuis

De Krim
De Krim — Meer texels