Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Weg met de plastic NGF-pas!!

21 januari 2023

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd, die maakt een plastic pas overbodig. De ambitie is om steeds minder plastic passen te verstrekken. Het doel is dat er na 2023 helemaal geen plastic passen meer worden gemaakt. Daarvoor hebben we de hulp nodig van de clubs! Vertel je leden waarom de plastic pas langzaam maar zeker wordt afgeschaft. Maak hierbij desgewenst gebruik van deze tekst.

Een digitale pas is minder belastend voor het milieu dan een plastic kaartje. Daarom is begin 2019 de digitale NGF-pas geïntroduceerd. Iedere golfer die lid is van een club kan zijn of haar digitale pas vinden in de app GOLF.NL, op mijn.golf.nl (de desktop- en tablet-variant van de app GOLF.NL) en meestal ook in de online omgeving van zijn of haar golfclub.

De NGF volgt een stappenplan waarbij de plastic pas geleidelijk wordt afgeschaft. 

  • In 2020 kregen alle golfers nog automatisch een digitale pas én een fysieke plastic pas, tenzij golfers of clubs aangaven dat ze geen plastic pas wensten. Die stap was al heel succesvol, want in 2020 had nog maar zo'n 50 procent van alle Nederlandse golfers een plastic pas.
  • Sinds 2021 is het de standaard dat iedere golfer alleen nog maar een digitale NGF-pas ontvangt. Een golfer die per se nog een plastic pas wil, moet die aanvragen bij zijn of haar golfclub. Deze stap heeft ertoe geleid dat er in 2021 nog maar 25.000 plastic NGF-passen verstrekt hoefden te worden en in 2022 20.000. 
  • Het doel is dat de plastic na 2023 helemaal wordt afgeschaft.

De NGF bedankt alle golfers en clubs voor hun hulp bij het uitfaseren van de plastic pas!

Goed om te weten: de digitale NGF-pas is ook geldig in het buitenland. Je hebt dus geen plastic pas nodig als je een golfvakantie maakt.

Met Texelse groet,

Dick Jansen

Secretaris de Texelse golfclub

 

De Krim
De Krim — Hart voor Texel