Golfbaan De Texelse is open! Bekijk hier het protocol veilig sporten. Graag vooraf online reserveren.

Baanstatus
Baan
Qualifying
Vervoer
Greens
Driving range

Laatste update:

Uitloggen ...

Ze zijn er weer!!

21 mei 2020

En dan bedoel ik niet de zonnekoninkjes oftewel aardbeien, maar de Oeverzwaluwen.

In juli 2019 plaatste ik in deze rubriek een artikel over de Oeverzwaluw, die in april, mei en juni in behoorlijke aantallen op onze golfbaan voorkwam.

Welnu, ze zijn er weer en ook nu weer in flinke aantallen.

Als je afgeslagen hebt op hole 13 en als het je vervolgens gelukt is om over de dwars over de fairway gelegen sloot te slaan, zie je links van de fairway een smalle duinenrij. Het laatste duin van deze rij bestaat aan de fairwayzijde uit een flink stuk kale, onbegroeide zandgrond.

Bij uitstek geschikt voor de Oeverzwaluw om er nesten in te graven. En dat doen ze niet alleen daar, maar ook in de oever aan de overzijde van de brede sloot, links naast de fairway van hole 17.

Dat ze zich weinig aantrekken van de mens, moge blijken uit het feit, dat er zelfs enkele nesten door de Oeverzwaluw gegraven zijn in het lage, maar steile zandwandje aan de rechterzijde van het pad, dat je volgt, als je van de green van hole 8 naar de gele afslag van hole 9 loopt.

Neem, als je langs die plekken komt, even de tijd om het drukke leven van deze zwaluwensoort in ogenschouw te nemen.

Echt fascinerend!

Voor nadere info over de Oeverzwaluw verwijs ik naar mijn artikel van 3 juli 2019.

Bijgaand een foto van het duin langs de fairway van hole 13, gemaakt door Jan Pelgrim.

Louw Nijhuis.

De Krim
De Krim — Meer texels